Avdelning: Stockholm

Vid Norsk-Svenska Handelskammarens Årsmöte den 25 juni valdes en ny styrelse. Många omval men två nya medlemmar valdes in.  Den f d kultur och idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth och Henric Björck, Head of Corporate Relations vid SSE Executive Educations, Handelshögskolan i Stockholm.

Björn Rosengren, Priority Group, omvaldes till ordföranden och kammaren har fått en ny vice-ordföranden i Caroline Bergström från SAS, som har många års erfarenhet i styrelsen.

Styrelsen för verksamhetsåret 2020:

 • Björn Rosengren, Priority Group (ordförande)
 • Caroline Bergström, SAS (vice-ordförande)
 • Jacob Dalborg, egen företagare och investerare
 • Mikael Stabo, Cirio Advokatbyrå AB
 • Nina Korfu-Pedersen, SEB
 • Peter Dalmalm, Nordea
 • Mikael Söderman, Nordic Green Energy
 • Lena Adelsohn Liljeroth, f d kultur- och idrottsminister.
 • Henrik Björck, Head of Corporate Relations, SSE Executive Education/ Handelshögskolan

Nya  lekmannarevisorer från medlemmarna är :

 • Claes Östberg, f d Nordea och f d ordförande NSHK Stockholm
 • Michael Ehring, Ehring & Partners AB

Christian Syse, Norges ambassadör – adjungerad till styrelsen
Robert Nygårdhs, Innovasjon Norge – adjungerad till styrelsen

Hans Dalborg – Hedersordförande
Jacob Wallenberg – Rådgivare till styrelsen