Norsk-Svenska Handelskammaren

Styrelse

Ordförande:
Björn Rosengren, Priority Group

Styrelsemedlemmar:
Caroline Bergström, vice ordförande, head of revenue optimization, SAS
Henrik Björck, ledamot, director business area, SSE Handelshögskolan
Ole Hamre, ledamot, head external family office, SEB
Jennie Hellestig, ledamot, regionchef företag Stockholm, Nordea

Lars Eric Gustafsson, Advokatfirman Schjödt

Sara Resvik, BackingMinds, CEO & Partner

Emil Wannheden, FOI

Aud Kolberg, adjungerad ledamot, ambassadör
Robert Nygårdhs, adjungerad ledamot, Innovation Norway

Pål M. Jebsen, vd Norsk-Svenska Handelskammaren
Christian Syse, hedersledamot
Jacob Wallenberg, särskild rådgivare till styrelsen

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »