Norsk-Svenska Handelskammaren

Medlemsansökan

Norsk-Svenska Handelskammaren är en medlemsstyrd organisation. Vi erbjuder våra medlemmar ett forum för utväxling av idéer, synpunkter och erfarenheter. Ansök om att bli medlem genom att fylla i vårt ansökningsformulär och skicka till oss.

 

Kostnad

Avgiften utgår med SEK 500 i medlemsavgift och resterande belopp som avdragsgill serviceavgift.

Omsättning

<50 MSEK
50-100 MSEK
100-500 MSEK
>500 MSEK
Premiummedlemskap
Personligt medlemskap

Medlemsavg./år

500 SEK
500 SEK
500 SEK
500 SEK
500 SEK

Serviceavg./år

2 000 SEK
4 000 SEK
9 000 SEK
18 000 SEK
70 000 SEK
1 000 SEK

Serviceavg./år/två orter

3 500 SEK
6 500 SEK
12 000 SEK
20 000 SEK

Premiummedlemskap innefattar medlemskap för samtliga koncernföretag i Norge och Sverige och medlemskap i såväl NSHK Oslo, NSHK Stockholm och NSHK Göteborg samt att två personer från varje företag går kostnadsfritt på samtliga av NSHK:s arrangemang.

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »