Norsk-Svenska Handelskammaren

Talentnettverket

Norsk-Svenska Handelskammarens (NSHK) Talentnettverk är till för unga ledare och talanger anställda hos handelskammarens premiummedlemmar.

NSHK utvecklar programmet i samarbete med guldmedlemmarna, Svensk-norska samarbetsfonden och Norges och Sveriges ambassader i de två länderna.

Programmet som är på sitt åttonde år är till för att skapa nya nätverk mellan unga talanger i svenskt och norskt näringsliv och ge ökad kunskap om betydelsen av näringslivssamarbete och handel mellan Norge och Sverige. En arena erbjuds för erfarenhetsutbyte och relationsbyggande.

Deltagare

Talentnettverket är ett norsk-svenskt ledarskapsprogram för Norsk Svenska Handelskammarens premium-medlemmar i samarbete med Norsk Svenska Samarbetsfonden. Varje premiummedlem har två platser i programmet som gärna fördelas mellan Sverige och Norge. Programmet som helhet ska ge en ökad kunskap om betydelsen av näringslivssamarbete och handel mellan Norge och Sverige och utveckla deltagarna inom ledarskap.

Se presentation av 2023 års deltagare.

Program

Varje program genomförs under ett kalenderår med fyra träffar per år, varav två i Oslo och två i Stockholm. Varje träff sträcker sig i princip över två arbetsdagar. För övriga träffar står någon av handelskammarens guld medlemmar som värd. Norska ambassaden i Stockholm och svenska ambassaden i Oslo tar också emot Talentnettverket och står som värdar för den inledande delen av träffarna.

Samlingarna fokuserar på ämnen som är relevanta och aktuella i det norsk-svenska samarbetet samt intressanta över industri- och företagsgränser – så som strategi, affärsutveckling, innovation, finans, digitalisering, internationalisering, marknadsföring, ledarskap, språk/kultur och kommunikation.

Deltagarna i Talentnettverket får också information om NSHK:s övriga aktiviteter och inbjudningar till möten och seminarier i Oslo, Stockholm och Göteborg.

Organisation

Till programmet finns en gemensam styrgrupp mellan Svensk-norska samarbetsfonden och Handelskammrarna i Stockholm och Oslo. Planering och genomförande av programmet, tillsammans med värdarna, utförs av programledare Emelie Palmér.

Svensk-norska samarbetsfonden främjar svensk-norskt samarbete och arbetar för ömsesidigt utbyte och information om svensk och norsk kultur och samhälle. Mer om fondens uppdrag och aktiviteter finns på: www.norden.se.

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »