Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsrapporter

2023

Årsmöteshandlingar innefattande Årsberättelse för verksamhetsåret 2023, Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 2023 samt Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammarens Serviceaktiebolag 2023.

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »