Avdelning: Oslo
Sverige er ikke bare vår nærmeste nabo, men også Norges viktigste handelspartner. Norge og Sverige er mer integrerte enn noen andre nordiske land med hensyn til handel, investeringer og etableringer.

Den 3. november ble den svenske næringsministeren, Ibrahim Baylan, den norske næringsministeren, Iselin Nybø, adm. dir. for Svenskt Näringsliv, Jan-Olof Jacke, og adm. dir. for NHO, Ole Erik Almlid, intervjuet om norsk-svensk samarbeid. Sentrale spørsmål i samtalen var: Hvilke felt avtegner seg som lovende for et nærmere norsk-svensk samarbeid fremover?
 Hvordan skal vi finne den riktige balansen mellom gjenoppbygging av eksisterende næringsliv og nybygging i form av større vekt på grønt næringsliv?
 Hva må til for å lykkes med internasjonal satsing? Er dette et område hvor Norge og Sverige bør samarbeide tettere?
Samtalen ble ledet av Kai Eide, styreleder i Norsk-Svensk Handelskammeret og tidligere ambassadør til Sverige.
Webinaret ble arrangert i samarbeid mellom NSHK og NHO