Norsk-Svenska Handelskammaren

Så skall Norge och Sverige tillsammans skapa det nya gröna industrilyftet

Relationen mellan Sverige och Norge har kantstötts av olika meningsskiljaktigheter i samband med pandemin. Jag tror vi måste våga erkänna det om vi ska kunna bygga vidare på det ytterst framgångsrika handelssamarbete som präglar våra länder. Ett nytag kräver ett avslut. Sverige agerade stundtals arrogant mot Norge. Vi hade en statsepidemiolog som slog sig för […]