Avdelning: NSHK generell

Norske og svenske bedrifter og virksomheter inviteres til å melde seg på næringslivsprogrammet som planlegges i forbindelse med DD.KK.HH Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marits offisielle besøk til Sverige 2.- 4. mai 2022.

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsesse Victoria og Prins Daniel vil være vertskap under besøket. Det norske Kronprinsparet ledsages av Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre.

Besøket skal bidra til å forsterke det tette næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige, og det vil bli lagt vekt på at morgendagens verdiskaping må være bærekraftig og kunnskapsbasert.

Aktuelle temaer under besøket er grønn industriutvikling, som ren energi, smart mobilitet, klimavennlige bygg, bærekraftig agrikultur, samt helse- og livsvitenskap. Hav, miljø og helse vil stå på dagsorden under besøk hos forskningsmiljøer i Stockholm og Gøteborg.

Sammen skal Norge og Sverige ta en lederrolle som pionér på bærekraftige løsninger. Dette vil være en unik mulighet for norske og svenske bedrifter og virksomheter å nettverke, utforske felles mulighetsrom samt styrke en felles posisjon i det globale markedet. Programmet vil finne sted i både i Stockholm og Gøteborg. Alle som ønsker å delta på arrangementene må registrere seg. Mer informasjon og påmelding finner dere her Påmeldingen stenger 22.april 2022

Med vennlig hilsen, Innovasjon Norge, NHO og Norsk-Svensk Handelskammer