Avdelning: Stockholm

Handelskammaren får många frågor under pandemin om gränsöverskridande utmaningar, speciellt nu under rådande pandemi. Tyvärr har inte NSHK resurser och kunskap att besvara alla detaljfrågor, men hänvisar till vår samarbetspartner, Grensetjänsten, som är den gränsöverskridande informationstjänsten mellan Sverige och Norge. Hos Grensetjänsten finns all sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

Ytterligare information hittar du här:
https://www.grensetjansten.com/