Norsk-Svenska Handelskammaren

Almedalen 26 juni – Är en gemensam nordisk byggmarknad möjlig?

Brist på bostäder och kompetens, tillväxthinder, höga byggkostnader, räntor och stigande råvarupriser har skapat en kris i byggbranschen. Kan en gemensam nordisk byggmarknad bidra till att lösa kriserna inom byggsektorn och samtidigt bidra till ökad handel och tillväxt?

Gemensamma nordiska byggregler skulle öka företagens möjligheter att arbeta över gränserna, expandera marknaderna och minska byggkostnaderna. För att uppnå detta krävs politisk vilja och konkreta åtaganden på flera nivåer. Seminarierna, tre stycken, kommer att belysa fördelarna med en gemensam nordisk byggmarknad, lyfta röster från branschen och utforska hur gemensamma regler kan utöka marknaderna och förhoppningsvis minska byggkostnaderna. Diskussionen kommer även att röra strategier för att påskynda detta arbete.

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »

Följ vårt nyhetsbrev

Våra nyaste medlemmar

 • Intendia AB
 • GK
 • Metaforce AB
 • Vidar Gundersen
 • FG Sweden AB
 • Reitan Retail AS
 • Fonus as
 • Color Line AS
 • Heidelberg materials
 • Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • BAE Systems Hagglunds AB
 • Folketrygdfondet
 • Bjarte Eide

Kontakta oss

Oslo | John Creed

john@nshk.no
+47 92 89 74 25

Stockholm | Pål M. Jebsen

pal.jebsen@nshk.se
+46 705 91 93 70

Göteborg | Patrick Strömsnes

info@nshkgoteborg.se
+46 730 29 88 00