Avdelning: NSHK generell

Tor Alvik, Fagdirektør i Difi vil gi oss en orientering om muligheten for å få på plass en felles nordisk elektronisk ID.

De nordiske og de baltiske landene er blant de mest digitaliserte og innovative i verden. Målet er å utnytte samarbeidet i Norden og Baltikum til å styrke disse konkurransefortrinnene ytterligere, og skape verdens mest digitalt integrerte region.

Den tekniske løsningen er testet og fungerer. Tjenester begynner å koble seg til. I dag kan nordmenn allerede logge seg inn på offentlige tjenester i Danmark gjennom norsk BankID. Studenter fra Estland kan logge seg direkte inn på Studentweb for å søke opptak til norske universiteter og høgskoler.

Fra Nordea vil Trond Inge Østbye, Head Digital Sales gi en orientering om hvor langt vi har kommet i Norge og Sverige. Hva er de største hinder og når kan vi forvente at nordmenn og svensker kan kommuniserer på tvers av landegrenser med sin personlige elektroniske ID

Tid: Torsdag 4.juni kl. 09:30 – 10:30

Sted: Webinar

Dersom du ønsker å delta på dette kan du melde deg på her: