Avdelning: Stockholm

Möjligheter för norsk-svenskt samarbete efter covid-19: Rapport från Oslo Economics MFA0388143

Norge och Sverige är varandras viktigaste handelspartners.

Analysföretaget Oslo Economics har på uppdrag av den norska ambassaden i Stockholm och Innovasjon Norges Sverigekontor undersökt tre sektorer: Bygg och anlägg, hälsa och life science samt energi. Alla tre sektorer kännetecknas av ett väl fungerande samarbete och utbyte över gränsen. Har pandemin – och isåfall hur – påverkat samarbetet?

Vilka möjligheter finns?

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium den 26 februari kl 9.00-9:30.

Anmälan sker genom att klicka här https://norwayevent.com/events/Covid-19_konsekvenser_for_handelen_mellom_Sverige-Norge_Ny_rapport_frn_Oslo_Economics2044036985

Deltagare:
Christian Syse, ambassadör till Sverige
Ole Erik Almlid, administrerande direktör vid NHO, Näringslivets hovedorganisasjon i Oslo
Bettina Kashefi, chefsekonom Svenskt Näringsliv
Robert Nygårdhs, Innovasjon Norge

Arrangemanget anordnas av Team Norway bestående av den norska ambassaden,
Innovasjon Norge och Norsk-Svenska Handelskammaren.