Avdelning: Stockholm

Att bygga konkurrenskraftiga varumärken
Och varumärkets roll i ett företags turn-around

Välkommen till NSHKs frukostseminarium på temat varumärkets roll i dagens digitala affärslandskap. Under det här seminariet kommer du att lära dig mer om att bygga, underhålla och använda dig av varumärket i ett snabbt föränderligt affärslandskap.

“Traditionally the first criterion was a strong balance sheet. Today in first place I put brand
(Warren Buffet, världens mest kända investerare).

Varumärkets har en enorm betydelse i dagens affärslandskap. På vårt frukostseminarium den 20 februari kommer vi att fokusera på varumärkets roll för verksamhetens konkurrenskraft. Som talare har vi bjudit in Erik Tillberg.

Erik har över 20 års internationell erfarenhet av att arbeta tillsammans med styrelser och företagsledningar för att bygga och transformera framgångsrika nordiska och globala varumärken. Erik har grundat och drivitvå internationella varumärkesbyråer och är idag VD för Priority.

Han är också en efterfrågad föreläsare inom varumärkesområdet. Bland annat på det internationella MBA-programmet för H&Ms chefer, för svenska och finska styrelseakademierna samt på Berghs School of Communication.

Datum: 20 februari
Tid: 8.30-9.30. Registrering och frukost från 8.00
Plats: Priority, Skeppsbron 24, Stockholm

Antalet platser för våra medlemmar är begränsat, så anmäl dig så snart som möjligt .
Anmälan görs denna gång per mejl till pal.jebsen@nshk.se