Avdelning: Stockholm

Den 7 maj genomförde Norsk-Svenska Handelskammaren sitt årsmöte på Kgl. norsk Ambassade i Stockholm efterföljd av en spännande presentation av President & CEO Rickard Gustafson, SAS. Inspirerande diskussioner följde, inte minst efter pilotstrejken i förra veckan.

Styrelsen blev i huvudsak omvald och består av :

Björn Rosengren, ordförande, Prirority Group
Karin Wiström, Vice ordförande, Handelshögskolan i Stockholm
Mikael Stabo, Cirio Advokatbyrå
Mikael Söderman, Nordic Green Energy
Jacob Dalborg, investerare
Caroline Bergström, SAS
Peter Dalman, Nordea

Nyvalda till styrelsen är :

Nina Korfu Pedersen, SEB
Johan Sandberg, DNVGL-Energy

Adjungerande medlemmar i styrelsen är:

Christian Syse, Ambassadör
Robert Nygårdhs, Innovation Norway
Hans Dalborg, hedersorförande
Jacob Wallenberg, särskilt rådgivare till styrelsen

Rickard Gustafson höll en mycket inspirerande föreläsning om SAS förändringsarbete och framtid.

Tillträdande VD i Handelskammaren, Pål M. Jebsen, Ordförande Björn Rosengren och avgående VD Berit Salheim

Tillträdande VD i Handelskammaren, Pål M. Jebsen, Ordförande Björn Rosengren och avgående VD Berit Salheim

Medlemmarna uppskattade lite mingel och samtal efter stämman