Avdelning: Stockholm

Vi garanterade en spännande diskussion då Norsk-Svenska Handelskammaren bjöd in till sitt första medlemsmöte för hösten – och det blev det. Diskussionsämnet under kvällen var utfallet av det norska Stortingsvalet 2021. Medlemsmötet hölls i residenset på Kgl. Norsk Ambassade. Där tog den nytillträdde Ambassadör Aud Kolberg emot och hälsade alla välkomna.

Förhandlingarna pågick för fullt veckorna innan i Norge och regeringen Gahr Störe tilträdde. Presentationer gavs av Magnus Takvam – en av Norges mest meriterade politiska journalister – och Vidar Helgesen en f d statsråd och politiker. Takvam är kommentator vid politiska avdelningen i NRK, där han har arbetat sedan 1983. Helgesen var från 2013 till 2015 stabschef vid statsministerns kontor i Erna Solbergs regering med ansvar för EÖS saker och Norges förhållande till EU. I tre år var han Norges klimat- och miljöminister representerande Höyre. Sedan början av året är han ny VD i Nobelstiftelsen här i Stockholm.

De inbjudna talarna analyserade utfallet av valet och vilka konsekvenser det kan få för samarbetet mellan våra två länder. Därefter följde en debatt modererad av Björn Rosengren, ordförande i NSHK. Diskussionen fortsatte om vad som nu händer i Norge och vad som sannolikt kommer hända framöver. Magnus Takvam, som är en av Norges bästa politiska kommentatorer och analytiker, presenterade sin analys. Vidar Helgesen kommenterade vad han tror valet i Norge får för konsekvenser för det vidare samarbetet mellan våra två länder.

Arbeiderpartiets Jonas Gahr Störe har nu format en ny regering – en koalitionsregering tillsammans med Senterpartiet (Sp).

Mötet avslutades med diskussion, mingel, god mat och dryck.