Avdelning: Stockholm

”Annus Horibilis” 2020 går mot sitt slut. Alla har vi blivit berörda av den situation våra länder har hamnat i efter att Covid-19 drabbade oss i mars.

Vi vill tacka dig för den support vi har fått i dessa vanskliga tider. Det har ej varit möjligt att genomföra många publika möten i år. Planerade möten och konferenser har fått ställas in. Vi har kompenserat med att arrangera webcasts för medlemmar och intresserade, gjort olika medieutspel, samt lagt ner ett stort arbete med en ny IT plattform, med bland annat en gemensam hemsida för handelskamrarna i Stockholm, Göteborg och Oslo.

Mycket tid har gått åt att hjälpa företag som har affärer över kölen med praktiska frågor, då nya restriktioner och förhållningssätt ändras nästan varje vecka.

Vi lyckades också få igång Talentnettverket för året och har genomfört två digitala träffar under hösten. Årets talenter fortsätter med ytterligare två träffar under vårterminen nästa år.

Tillsammans med ”Team Norway” har vi under utveckling många spännande aktiviteter, som vi hoppas kunna lansera med full kraft när myndigheterna tillåter det.

Behovet av en handelskammare av vår typ kommer bli allt mer viktigare än förut. Vi saknar att kunna träffas personligen igen. Utbyta erfarenheter, utveckla nya affärer och stödja de viktiga relationerna mellan Norge och Sverige.

Tills vi ses hoppas jag du följer oss på vår hemsida och våra digitala kanaler på LinkedIn, Facebook och Instagram.  Uppmuntra flera inom ditt medlemsföretag att registrera via vår hemsida så vi får bredare distribution av våra nyhetsbrev och inbjudningar.

Och om du har några frågor kontakta oss.

Pål M. Jebsen
VD