Avdelning: NSHK generell

Det finns en stark vilja inom den svenska allmänheten att utöka det bilaterala samarbetet mellan Norge och Sverige inom ett flertal områden. Detta visar den sjätte upplagan av Norge-Sverige Barometern som kartlägger norrmännens och svenskarnas kunskap och uppfattning om sitt grannland. 

Ett av de tydligaste resultaten från årets barometer är viljan till stärkt samarbete länderna emellan. Åtta av tio svenskar vill se ett ökat samarbete med Norge i försvarsfrågor, vilket är en ny högstanivå sedan undersökningen startade. Varannan svensk tror att Sverige är det land som skulle tjäna mest på ett sådant samarbete. 

Bland de som vill se ett utökat samarbete i försvar och säkerhet svarar en av tre att de även vill se ett utökat samarbete i Nato-frågan. En majoritet anser även att Sverige och Norge bör samarbeta mer kring hälsofrågor – detta har ökat efter pandemin.

Och hur uppfattar den svenska allmänheten Norge? Gränshandel och turism fortsätter vara de samhällsområden man främst förknippar med Norge samtidigt som Norge och olja är fortsatt starkt förknippade med varandra. Fler än hälften nämner olja när de ombeds skriva ner vad de spontant tänker på när de tänker på Norge. Långt efter, på andra plats, hamnar ”skidsport” som nämns av var fjärde person. 

Kartan över norska kulturpersonligheter ritas sakta om efter varje undersökning – Markus & Martinus förknippas nu lika mycket med norsk underhållning som A-ha, även innan de deltog i den svenska Melodifestivalen. 

Kunskapsnivån bland den svenska allmänheten om att Norge är en av Sveriges främsta handelspartners – både vad gäller export och import – är samtidigt låg, det är ett mönster som följer sedan tidigare undersökningar. 

Barometern bygger på Novusundersökningar som handlar om den svenska allmänhetens kunskap om de norsk-svenska handelsrelationerna samt ett antal kunskapsfrågor relaterade till Norge. Det är sjätte gången undersökningarna genomförs vilket möjliggör jämförelse både mellan länderna och över tid. Undersökningen har nu genomförts för 6 gången i rad. En sammanfattning av Novusrapporten kan laddas ner här.