Norsk-Svenska Handelskammaren arbetar för att utveckla och fördjupa näringslivssamarbetet mellan Norge och Sverige. Detta gör vi genom att erbjuda arenor och mötesplatser för beslutsfattare i näringslivet, öka kunskapen om näringslivsstrukturerna i grannlandet och skapa positiva nätverk för näringsliv, myndigheter och individer med intresse att främja samarbetet över kölen.Vi erbjuder våra medlemmar ett forum för utväxling av idéer, synpunkter och erfarenheter.

Norsk-Svenska Handelskammaren är en medlemsstyrd organisation. Våra medlemmars intressen reflekteras i våra prioriteringar och vårt program. Norsk-Svensk Handelskammer stiftades i Oslo 1992 och Norsk-Svenska Handelskammaren etablerades i Stockholm året därpå 1993.

Mötesplatsverksamhet

Norsk-Svenska Handelskammaren har ett varierande program på frukost-, lunch- eller kvällsmöten samt på seminarier och konferenser. Programmet omfattar såväl näringslivs- som kulturella program. Vi lyfter fram aktuella och intressanta teman, verksamheter och personer som belyser och är viktiga för det norsk-svenska näringslivsamarbetet.

Förbättrade ramvillkor

Infrastruktur och gränshinder är två centrala arbetsfält för Norsk-Svenska Handelskammaren. Genom nätverkssamarbete och deltagande i formella och informella fora arbetar Norsk-Svenska Handelskammaren för att förbättra infrastrukturen i form av vägar och järnvägsförbindelser mellan Norge och Sverige. Det är viktigt att avskaffa hinder som försvårar handel och näringslivsamarbete mellan våra båda länder. Vi gör kartläggningar, förmedlar kontakter och bidrar till att lösa gränsproblem som våra medlemmar stöter på.

Information och rådgivning

Våra medlemmar är alltid välkomna att ta kontakt med oss för information, rådgivning, förmedling av kontakter och samarbetspartners i Norge och Sverige.

Nyheter

Guldmedlemmar

 • Norge är vår största handelspartner och en helt central del för det svenska näringslivet. Närheten geografiskt, gemensam kultur och en sammanhållen historia är faktorer som är väsentliga för en stadig ekonomisk tillväxt.

  Björn Rosengren
  Björn Rosengren Styrelseordförande, NSHK Stockholm
 • Norge och Sverige har länge varit varandras viktigaste handelspartners. För Västsverige är relationen ännu viktigare. NSHK Göteborg är nätverket där vi med praktisk erfarenhet möts, byter erfarenheter och skapar nya möjligheter. Har du råd att inte vara med?

  Catharina Olofsson Managing Director, KGH Accountancy & VAT Services AB
 • Norge og Sverige utgjør verdens kanskje mest integrerte område. Men mulighetene er fortsatt store for tettere samarbeid innen industri, innovasjon og forskning. Klimakrisen, ny teknologi og pandemien skaper behov for enda sterkere integrasjon. Potensialet er stort. Nå må det utnyttes!

  Kai Eide
  Kai Eide Styreleder i NSHK Oslo