Avdelning: Stockholm

Norges hantering av pandemin får grönt ljus av en majoritet av svenskarna:
Starkt stöd för norsk-svenskt hälso- och försvarssamarbete

”De positiva svenska signalerna från NorgeSverigebarometern överskuggar de gränsnära
utmaningarna. En majoritet av svenskarna vill glädjande nog ha mer samarbete över gränsen inom
flera områden”, säger Christian Syse, ambassadör.

”Svenskarna tror att de har mycket att vinna på ett ökat samarbete med Norge. Var fjärde tror att
ett ökat samarbete främst skulle gynna Sverige. 66 % av svenskarna ser gärna ett ökat samarbete
kring hälsofrågor”, säger Torbjörn Sjöström, Novus.

Undersökningen visar även följande
• Två av tre svenskar anser att länderna bör samarbeta mer när det gäller försvar/säkerhet
och hälsofrågor.
• Kända norska kulturpersonligheter leds fortfarande av Fredrik Skavlan, Jo Nesbö och A-ha
(kanske pga ny dokumentär om popgruppen)
• Handel/gränsfrågor hamnar på första plats när det gäller att ha ett väl fungerande
samarbete med grannlandet. På andra plats kommer miljö/klimat/hållbarhet.
Fakta om undersökningen

NorgeSverigebarometern (Novus april 2021) kartlägger regelbundet svenskarnas kunskap och
uppfattning om Norge och genomförs av Novus sedan 2014. Syftet är att undersöka den svenska
allmänhetens kunskap om och attityd till Norge. Bakom undersökningen ligger Norges ambassad,
den Norsk-Svenska Handelskammaren och Innovasjon Norge.

Rapporten i sin helhet finns bifogad här.

Ambassadör Christian Syses presentationen av rapporten samt ett längre samtal med Elisabeth
Beskow, Petter Stordalen och Björn Rosengren om resultaten finns att se här: https://youtu.be/FkJ_JztCr6

För ytterligare information, kontakta Karin Sundin på karin.sundin@mfa.no, tel 070 653 5226.