Om NSHK Oslo

Norsk-Svensk Handelskammer arbeider for å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Sverige og Norge. Dette gjør vi gjennom å tilby arenaer og møteplasser for beslutningstakere i næringslivet, øke kunnskap om næringslivstrukturene i nabolandet og skape positive nettverk for næringsliv, myndigheter og individer med interesse av å fremme samarbeidet over kjølen. Vi tilbyr våre medlemmer et forum for utveksling av ideer, synspunkter og erfaringer. Norsk-svensk Handelskammer er en medlemstyrt organisasjon. Våre medlemmers interesser reflekteres i våre prioriteringer og vårt program. Norsk-svensk handelskammer ble stiftet i Oslo i 1992, mens søsterorganisasjonen Norsk-Svenska handelskammaren ble etablert i Stockholm året etter, i 1993. Norsk-svenska Handelskammaren etablerte sin virksomhet i Gøteborg våren 2010.Møteplassvirksomhet; – Norsk-svensk Handelskammer tilbyr faglig påfyll i form av frokostmøter, seminarer og konferanser. Vi løfter fram aktuelle og interessante temaer, virksomheter og personer som belyser og er viktige for det svensk-norske næringslivssamarbeidet.

Fra 2008 har NSHK drevet et talentprogram for unge ledere i 19 store, toneangivende norske og svenske konserner. Forbedrede rammebetingelser; – Infrastruktur og grensehindre er to sentrale arbeidsfelt i Norsk-svensk Handelskammer. Gjennom nettverksarbeid og deltakelse i formelle og uformelle fora arbeider Norsk-svensk handelskammer for å forbedre infrastruktur i form av veier og jernbaneforbindelsene mellom Norge og Sverige. Det er viktig å avskaffe hindre for vanskeliggjør handel og næringslivssamarbeid mellom våre to land. Vi skaffer oversikt, formidler kontakter og bidrar til å løse grenseproblemer som våre medlemmer støter på.

Informasjon og rådgivning; – Våre medlemmer er alltid velkomne til å ta kontakt for informasjon, rådgivning, formidling av kontakter og samarbeidspartnere i Norge og Sverige.

Nyheter

Guldmedlemmar

 • Norge og Sverige utgjør verdens kanskje mest integrerte område. Men mulighetene er fortsatt store for tettere samarbeid innen industri, innovasjon og forskning. Klimakrisen, ny teknologi og pandemien skaper behov for enda sterkere integrasjon. Potensialet er stort. Nå må det utnyttes!

  Kai Eide
  Kai Eide Styreleder i NSHK Oslo
 • Norge och Sverige har länge varit varandras viktigaste handelspartners. För Västsverige är relationen ännu viktigare. NSHK Göteborg är nätverket där vi med praktisk erfarenhet möts, byter erfarenheter och skapar nya möjligheter. Har du råd att inte vara med?

  Catharina Olofsson Managing Director, KGH Accountancy & VAT Services AB
 • Norge är vår största handelspartner och en helt central del för det svenska näringslivet. Närheten geografiskt, gemensam kultur och en sammanhållen historia är faktorer som är väsentliga för en stadig ekonomisk tillväxt.

  Björn Rosengren
  Björn Rosengren Styrelseordförande, NSHK Stockholm