Event

NSHK tilbyr et attraktivt program et titalls medlemsmøter i året. Vi gir et unikt norsk-svensk perspektiv på aktuelle tematikker med interessante foredragsholdere. Som medlem får du mulighet til å påvirke NSHKs program og være vertskap for møter.

NSHK samarbeider tett med relevante nordiske aktører og kan tilby sine medlemmer adgang til alt fra intime kulturelle begivenheter til store konferanser.

NSHK er opptatt av å spille en aktiv rolle i norsk og svensk næringsutvikling og har blant annet gjennom prosjektet «Innovative Nordics» bidratt til at ny forskning på hvordan Norge og Sverige kan nå sitt fulle potensiale for økt samlet innovasjonskraft. Første fase av prosjektet ble avsluttet med en stor næringslivskonferanse i Stockholm innledet av våre næringsministre og med deltakelse fra våre fremste aktører i næringslivet i april 2016.

Kommende event i Oslo

28 september, 2023. Kl: 15:00 - 16:30

Andre kommende event

Vi har för tillfället inga planerade event.

Nyheter

Guldmedlemmar

 • Norge og Sverige utgjør verdens kanskje mest integrerte område. Men mulighetene er fortsatt store for tettere samarbeid innen industri, innovasjon og forskning. Klimakrisen, ny teknologi og pandemien skaper behov for enda sterkere integrasjon. Potensialet er stort. Nå må det utnyttes!

  Kai Eide
  Kai Eide Styreleder i NSHK Oslo
 • Norge och Sverige har länge varit varandras viktigaste handelspartners. För Västsverige är relationen ännu viktigare. NSHK Göteborg är nätverket där vi med praktisk erfarenhet möts, byter erfarenheter och skapar nya möjligheter. Har du råd att inte vara med?

  Catharina Olofsson Managing Director, KGH Accountancy & VAT Services AB
 • Norge är vår största handelspartner och en helt central del för det svenska näringslivet. Närheten geografiskt, gemensam kultur och en sammanhållen historia är faktorer som är väsentliga för en stadig ekonomisk tillväxt.

  Björn Rosengren
  Björn Rosengren Styrelseordförande, NSHK Stockholm