Norsk-Svenska Handelskammaren

OM NSHK Stockholm

Våra medlemmar är alltid välkomna att ta kontakt med oss för information, rådgivning, förmedling av kontakter och samarbetspartners i Norge och Sverige.

Norsk-Svenska Handelskammaren arbetar för att utveckla och fördjupa näringslivssamarbetet mellan Norge och Sverige. Detta gör vi genom att erbjuda arenor och mötesplatser för beslutsfattare i näringslivet, öka kunskapen om näringslivsstrukturerna i grannlandet och skapa positiva nätverk för näringsliv, myndigheter och individer med intresse att främja samarbetet över kölen.Vi erbjuder våra medlemmar ett forum för utväxling av idéer, synpunkter och erfarenheter.

Norsk-Svenska Handelskammaren är en medlemsstyrd organisation. Våra medlemmars intressen reflekteras i våra prioriteringar och vårt program. Norsk-Svensk Handelskammer stiftades i Oslo 1992 och Norsk-Svenska Handelskammaren etablerades i Stockholm året därpå 1993.

Mötesplatsverksamhet

Norsk-Svenska Handelskammaren har ett varierande program på frukost-, lunch- eller kvällsmöten samt på seminarier och konferenser. Programmet omfattar såväl näringslivs- som kulturella program. Vi lyfter fram aktuella och intressanta teman, verksamheter och personer som belyser och är viktiga för det norsk-svenska näringslivsamarbetet.

Förbättrade ramvillkor

Infrastruktur och gränshinder är två centrala arbetsfält för Norsk-Svenska Handelskammaren. Genom nätverkssamarbete och deltagande i formella och informella fora arbetar Norsk-Svenska Handelskammaren för att förbättra infrastrukturen i form av vägar och järnvägsförbindelser mellan Norge och Sverige. Det är viktigt att avskaffa hinder som försvårar handel och näringslivsamarbete mellan våra båda länder. Vi gör kartläggningar, förmedlar kontakter och bidrar till att lösa gränsproblem som våra medlemmar stöter på.

Information och rådgivning

Våra medlemmar är alltid välkomna att ta kontakt med oss för information, rådgivning, förmedling av kontakter och samarbetspartners i Norge och Sverige.

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »