Norsk-Svenska Handelskammaren

Om NSHK Oslo

Våre medlemmer er alltid velkomne til å ta kontakt for informasjon, rådgivning, formidling av kontakter og samarbeidspartnere i Norge og Sverige.

Norsk-Svensk Handelskammer arbeider for å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Sverige og Norge. Dette gjør vi gjennom å tilby arenaer og møteplasser for beslutningstakere i næringslivet, øke kunnskap om næringslivstrukturene i nabolandet og skape positive nettverk for næringsliv, myndigheter og individer med interesse av å fremme samarbeidet over kjølen. Vi tilbyr våre medlemmer et forum for utveksling av ideer, synspunkter og erfaringer. Norsk-svensk Handelskammer er en medlemstyrt organisasjon. Våre medlemmers interesser reflekteres i våre prioriteringer og vårt program. Norsk-svensk handelskammer ble stiftet i Oslo i 1992, mens søsterorganisasjonen Norsk-Svenska handelskammaren ble etablert i Stockholm året etter, i 1993. Norsk-svenska Handelskammaren etablerte sin virksomhet i Gøteborg våren 2010. Møteplassvirksomhet; – Norsk-svensk Handelskammer tilbyr faglig påfyll i form av frokostmøter, seminarer og konferanser. Vi løfter fram aktuelle og interessante temaer, virksomheter og personer som belyser og er viktige for det svensk-norske næringslivssamarbeidet.

Fra 2008 har NSHK drevet et talentprogram for unge ledere i 19 store, toneangivende norske og svenske konserner. Forbedrede rammebetingelser; – Infrastruktur og grensehindre er to sentrale arbeidsfelt i Norsk-svensk Handelskammer. Gjennom nettverksarbeid og deltakelse i formelle og uformelle fora arbeider Norsk-svensk handelskammer for å forbedre infrastruktur i form av veier og jernbaneforbindelsene mellom Norge og Sverige. Det er viktig å avskaffe hindre for vanskeliggjør handel og næringslivssamarbeid mellom våre to land. Vi skaffer oversikt, formidler kontakter og bidrar til å løse grenseproblemer som våre medlemmer støter på.

Informasjon og rådgivning; – Våre medlemmer er alltid velkomne til å ta kontakt for informasjon, rådgivning, formidling av kontakter og samarbeidspartnere i Norge og Sverige.

Norrmän gränshandlade för 9,3 miljarder 2023

2023 uppgick norrmännens gränshandel i Sverige till 9,3 miljarder kronor enligt SSB (Statistisk Sentralbyrå) som är en branschneutral institution och den centrala myndigheten för utveckling, framställning och förmedling av norsk

Läs mer »

1 år med Talentnettverket

Deltagarna i Talentnettverket 2023 har nu utvecklat relationer, kunskap och lärande under ett års tid. Det sker någonting alldeles speciellt när 30-talet talanger från vitt olika branscher möts, delar kunskap

Läs mer »