Avdelning: Göteborg

Pressrelease nr 130/22, 2022-11-09 från Norges regering

Det finns kapacitetsutmaningar på järnvägen mellan Oslo och Göteborg. Detta gör det svårt i arbetet med att förbättra trafiken för både person- och godstrafik på sträckan. Svenska Trafikverket har redan startat arbetet med att se över möjliga åtgärder och norska Jernbanedirektoratet kommer nu starta ett samarbete med sina svenska kollegor om detta. Vi vill att fler resande och mer gods skall transporteras grönt över gränsen,  säger Norges  samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.