Avdelning: Stockholm

Norsk-Svenska Handelskammaren – i samarbete med Nordiska Ministerrådet – har nöjet att bjuda in medlemmarna till filmvisning.

Filmen, “Louder Than Bombs” av Joachim Trier, är den norska film som är nominerad till Nordiska rådets filmpris 2016.

Datum: 15 oktober 2016
Tid: 10.00-12.00

Anmäl dig så fort du får inbjudan – plasterna är begränsade.
Länk till filmen https://www.triart.se/filmer/louder-than-bombs/

För mer information om filmpriset, se
http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/nordiska-raadets-priser/nordisk-raads-filmpris-1/om-filmpriset

Nordiska rådets filmpris ska medverka till att underlätta produktionen av nordisk film och stärka den nordiska filmmarknaden. Sedan 2005 delas det ut tillsammans med Nordiska rådets andra priser för musik, litteratur och miljöarbete. Avsikten med filmpriset är att det ska främja produktion av nordisk film och utveckla den nordiska filmmarknaden och på längre sikt också bidra till att stärka nordisk film internationellt.

Välkomna!