Avdelning: Stockholm

Missade du vårt webinar, ”Möjligheter för norsk-svenskt samarbete efter covid-19?
Se det annars här!

Norge och Sverige är varandras viktigaste handelspartners.

Analysföretaget Oslo Economics har på uppdrag av den norska ambassaden i Stockholm
och Innovasjon Norges Sverigekontor undersökt tre sektorer:Bygg och anlägg, hälsa och
life science samt energi.

Alla tre sektorer kännetecknas av ett väl fungerande samarbete och
utbyte över gränsen. Har pandemin – och isåfall hur – påverkat
samarbetet? Vilka möjligheter finns?

Ladda ner rapporten här!

För mer information kontakta:
Karin Sundin, MFAkarin.sundin@mfa.no
Anja Fallan Gustavsen, INangus@innovationnorway.no

Innovasjon Norge:
https://8984b27d65134bb8b9a8c945f96c4306.svc.dynamics.com/t/t/oWoFmaJJbV1DBbBx27nppq578npz8Vf0R783nRau0T0x/fUNwimvU6Sl2HVx2UXsaedjAWrwMMyFLtUxOOoI8Lzox

Norge i Sverige:
https://8984b27d65134bb8b9a8c945f96c4306.svc.dynamics.com/t/t/plAaeXEbg2UQ9sC9ZEwaQkZfw3ZpKYyIxLDgU7j1pCYx/fUNwimvU6Sl2HVx2UXsaedjAWrwMMyFLtUxOOoI8Lzox

The Explorer:
https://8984b27d65134bb8b9a8c945f96c4306.svc.dynamics.com/t/t/UJxQFAmNoYIemoJIb6dnO2j8wyXCYlvMOmmKgKwJ4y8x/fUNwimvU6Sl2HVx2UXsaedjAWrwMMyFLtUxOOoI8Lzox