Avdelning: Oslo

“Mitt mål er at Norge skal slå Sverige”, sa Nikolai Astrup da han fremla Norges strategi for Kunstig Intelligens. Men er det bedre at vi samarbeider for å kunne hevde oss på den store arenaen? Den 19.februar kommer Thor Mosaker, adm. dir. i Smart Innovation Norway, for å fortelle om storsatsingen han selv leder i Halden. Mosaker samarbeider med AI Innovation of Sweden i Gøteborg, hvor svenskene gjennomfører en kraftsamling.  Hva er hans erfaringer med et norsk-svensk samarbeid? Hva kan en felles satsing bety for utviklingen av et bærekraftig næringsliv?