Avdelning: Stockholm

Vid vårt senaste medlemsmöte fick vi följa en inspirerade presentation på Norges ambassad då Per Tunell besökte oss. Per Tunell är vice president för hållbarhet och affärsutveckling på Soya Group och COO för Wallenius Marine, som ingår i gruppen. Han gav oss insyn i hur gruppen arbetar med banbrytande design och om planerna att bygga OceanBird i samarbete med bl a Kungliga Tekniska Högskolan. OceanBird är ett seglande transportfartyg som kommer att reducera utsläppen med över 90 procent i jämförelse med de mest energieffektiva fartyg som går på haven idag.

År 2019 startades forskningsprojektet wPCC (wind Powered Car Carrier) med målet att ta fram ett vinddrivet fartyg. I juni 2021 meddelade Alfa Laval och Wallenius att de kommer att ingå ett nytt 50/50 joint venture som heter AlfaWall Oceanbird. Företaget kommer att utveckla och tillhandahålla teknik för vinddrift.

Wallenius är redan engagerad i vinddrift och samarbetet med Alfa Laval kommer hjälpa till att göra detta koncept till en global verklighet. Per Tunell berättade bland annat om att Oceanbird är utrustat med vingsegel som påminner om upprätta flygplansvingar och kan rotera 360 grader. En teleskopfunktion gör att vingarna kan fällas ner till en fjärdedel av sin storlek, vilket gör det möjligt att passera under broar och snabbt få mindre vindkraft när det är nödvändigt.

Frågorna blev många under presentationen och diskussionen fortsatte efteråt över en matbit.

Mer information om projektet går att finna på https://www.soyagroup.com/sjofart/oceanbird/.