Avdelning: NSHK generell

Fra den 1. april tiltrer John Creed som ny daglig leder for Norsk-Svensk Handelskammer i Oslo. Han har lang internasjonal fartstid, særlig fra med-tech og fra den nordiske software industrien. NSHK opplever for tiden en betydelig vekst. John Creed vil bidra sterkt til å øke antall medlemmer og til å sette NSHK enda mer på kartet som en viktig aktør i norsk-svensk samarbeid. 


«Jeg er entusiastisk med tanke på hva John kan tilføre Norsk-Svensk Handelskammer», sier styreleder Kai Eide. ”Han har både den erfaring, dynamikk og andre egenskaper vi nå trenger for å styrke både norsk/svensk næringsliv og for dermed også sette oss i stand til å konkurrere bedre sammen på det internasjonale markedet», mener Eide