Avdelning: NSHK generell

Under en trevlig kväll på Norges ambassad så träffades deltagarna i Talentnettverket 2018 för att presentera årets grupparbeten med tema, ”Synergi över kölen”. Det blev ett tufft val för juryn – Björn Rosengren, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren Stockholm, Anders Wenström, representant för Svensk-norska samarbetsfonden och Kai Eide,  ordförande i NSHK Oslo – att utse ett vinnande bidrag.

Detta var talenternas sista samling för året som sedan avslutades med en heldags program hos SAS i Frösundavik.

Alla bidrag var intressanta idéer och förslag men det vinnare blev en portal, ”1630”. Se presentationen här.

Vinnargruppen bestod av Anton Håkansson, DNB Bank ASA, Zakaria Saaliti, Handelsbanken och Monica Stensland, UD Norge. Här tillsammans med juryn; Björn Rosengren, Anders Wenström och Kai Eide.

Övriga deltagande grupper var:

Speciellt pris utdelat av Michaël Berglund AB

I samarbete med NSHK delade Michaël Berglund AB ut ett speciellt pris med temat, ”Rätt ledare för en bättre värld”. Där röstade deltagarna själva fram den i gruppen som bidragit mest för att utveckla samarbetsandan under året.

Silje Marie Lesjø, Innovasjon Norge, vann en plats på Michaël Berglund Board Values kurs i professionellt styrelsearbete under 2019 och gratulerades av Joakim Säll, Senior Partner, Michaël Berglund AB och Berit Salheim, VD NSHK och programledare för Talentnettverket.

Vi tackar våra samarbetspartners: