Avdelning: Stockholm

Drygt 300 personer samlades på Handelshögskolan i Stockholm den 20 april för att lyssna på ledande aktörer från både forskning och näringsliv i Sverige och Norge. Konferensen arrangerades av Norsk-Svenska Handelskammaren, Handelshøyskolen BI i Oslo, Handelshögskolan och Norges ambassad i Stockholm som också ligger bakom projektet, ”Innovation Nordics”.

Dagen inleddes av Professor Örjan Sölvell, Handelshögskolan i Stockholm, och professor Torger Reve, Handelshøyskolen BI i Oslo, med en presentation av rapporten, ”The Nordics: Partners in Innovation?”. Rapporten har gjorts för att inspirera till att mobilisera vår samlade potential vad gäller innovation och entreprenörskap. Den nordiska gemenskapen är stark i form av ekonomisk integration och politiska system.

Först ut för att ge sina perspektiv på rapporten var Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Norges näringsminister Monica Mæland.

Eftermiddagen fortsatte med flera, inspirerande paneldiskussioner på hög nivå – modererade av Mia Odabas – om hur samarbete runt innovation kan stärka Nordens konkurrenskraft på globala marknader. Några av de inbjudna talarna var Magnus Persson, CEO Karolinska Institutet Holding AB, Kathrine Myhre, CEO Oslo Medtech, Sebastian Siemiatkowski, CEO Klarna, Martin Lundstedt, President and CEO Volvo Group och
Hege Skryseth, CEO Kongsberg Digital.

Dagen avslutades med middag på Norska Ambassaden för separat inbjudna där tal hölls av tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt.