Avdelning: Stockholm

Transportsektorn – till lands och till sjöss – representerar 21 procent av världens samlade CO2-utsläpp. Om vi ska nå klimatmålen krävs det en kraftig och snabb omställning.

Från Nordnorge och Nordsverige genom Skandinavien, kännetecknas trafikbilden av tunga fordon på vägarna till och från kontinenten. Till sjöss dominerar förorenande fartygstrafik längs hela den skandinaviska kusten. Inom några år måste föroreningarna minskas kraftigt. Vilken roll kan vätgas spela?

Norsk-Svenska Handelskammaren har i samarbete med Statkraft samlat viktiga företag och politiker för en diskussion om dessa frågor. 

  • Per Rosenqvist, Managing director, Statkraft Hydrogen Sweden AB
  • Mats W Lundberg, Head of Sustainability Sandvik Group
  • Reine Alemar, Director, Transport Development Volvo Trucks
  • Steinar Madsen, CEO, Topeka (en del av Wilhelmsen-gruppen)
  • Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant från Arbeiderpartiet i Norge
  • Lars Hjälmered (M), representant från den svenska Riksdagen

 Samtalen leds av Kai Eide, ordförande i Norsk-Svenska Handelskammaren i Oslo