Avdelning: Stockholm

Datum: Måndagen den 7 maj 2018
Plats: Norska Ambassaden, Skarpögatan 4, Stockholm – Se karta
Tid: Kl 16.00 – ca 18.00

Seminariet är kostnadsfritt.

Trenden inom brottslighet är tydlig och den är idag ett växande problem för företagande i Sverige. Det handlar om identitetsstölder, bedrägerier, infiltration av organisationer och utpressning – men också om den känsliga frågan med illojala medarbetare. Vad kan man som företagare kan göra när polisen sviker eller man har behov av utredningar som inte är föremål för polisens intresse?

Nya medarbetare är en stor möjlighet men också en stor risk. En felrekrytering till en viktig funktion kan få allvarliga konsekvenser, både för ekonomi, arbetsmiljö och varumärke. Vi presenterar en aktuell bild av vilka avvikelser som är vanligast – vad ljuger kandidaterna om i sitt cv helt enkelt? Och får man göra bakgrundskontroller efter att GDPR trätt i kraft?

Varmt välkommen till ett givande möte med fokus på att minska risk och bygga trygghet. Svensk-norska Handelskammaren hälsar välkomna tillsammans med  2Secure, ett av Sveriges ledande säkerhetsföretag.

Inbjudna talare:

Jeanette Lesslie, vd 2Secure

Har 20 års erfarenhet från säkerhetsbranschen, bland annat som säkerhetschef för Grand Hôtel. Har också jobbat på koncernnivå inom Swedavia med ansvar för den strategiska utvecklingen av området verksamhetsskydd och informationssäkerhet för bolagets tio flygplatser. Är ledamot i Svenskt Näringslivs Säkerhetsdelegation, NSD.

Elisabeth Tallström, affärsområdeschef Bakgrundskontroller 2Secure

Har sin bakgrund i näringslivet och har flera ledande positioner inom finans, fastighetsmäkleri samt konsult- och rekryteringsbranschen i bagaget. Leder ett skickligt team som arbetar för att minimera risk och bygga säkerhet för kunderna när de rekryterar, gör förvärv eller knyter kontakter med nya leverantörer.

Mattias Nygren, en av grundarna till 2Secure

Har 15 års erfarenhet från polisens Nationella Insatsstyrka (NI) och har i rollen som säkerhetschef inom FN även jobbat med bland annat valsäkerhet och skydd av FN:s personal och tillgångar. Har erfarenhet av arbete i en rad olika högriskländer. Grundade tillsammans med några kollegor från NI säkerhetskonsultföretaget 2Secure – som idag är en av landets ledande aktörer inom kvalificerade säkerhetstjänster för både privatpersoner, företag och myndigheter.

Anmälan till berit.salheim@nshk.se eller via inbjudan.

Välkomna!