Avdelning: NSHK generell

Hvor godt er Norge og Sverige forberedt for å få nye bedrifter og næringer ut på verdensmarkedet? I en samtale med Andreas Ericson, direktør for bærekraftig finansiering ved Svensk Exportkredit, og Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt Norge, ser NSHK på hvilke virkemidler vi har til rådighet i konkurransen om verdensmarkedet. Begge land skal gjennom en omfattende omstilling av næringslivet. Nye produkter skal utvikles og eksporteres og hele samfunnet skal møte klimakrisen. Makter vi det på så kort tid?