Avdelning: Stockholm
Datum: Tisdagen den 30 januari 2018
Plats: Norska Ambassaden, Skarpögatan 4, Stockholm – Se karta
Tid: Kl 16.00 – ca 18.00

Seminariet är kostnadsfritt.
Anmäl dig till berit.salheim@nshk.se  

Norsk-Svenska Handelskammaren (NHSK) önskar dig varmt välkommen till en kunskapsfylld After Work på Norska Ambassaden i Stockholm. Temat för kvällen är hållbara affärsmodeller.

– Hur kan vi driva en lönsam verksamhet utan att göra (för mycket) åverkan på planeten och de naturliga system, som vi alla är beroende av? Sedan Parisavtalet slöts för drygt två år sedan pågår en febril verksamhet runt om i världen för att minimera de fossila utsläppen så att den globala uppvärmningen inte överstiger 2 °C över förindustriell nivå, men allra helst inte mer än 1,5 °C. Alla världens länder är nu med på tåget, utom ett som vill dra sig ur avtalet.

– Hur kan vi som företag bygga in ett ansvar för våra utsläpp i affärsmodellen, så att det ger affärsnytta?

– Kan man minimera sin klimatpåverkan och samtidigt se till att det stärker affärsverksamheten? Kom och delta i en framtidsdiskussion som vi alla med fördel kan förhålla oss till – på ena sättet eller det andra.

Inbjudna talare
Anders Collin, produktchef, Preem
Erik Elvingsson Hedén, vd, SB Insight
Moderator: Erik Huss, vd, Husstainability

Program
16.00  Registrering

16.15  Björn Rosengren, ordförande i NSHK, hälsar välkommen.
– Erik Huss inleder med vad som karaktäriserar hållbarhet kopplat till affärsverksamhet.
– Anders Collin berättar om Preems story – om hur de skapade världens första Svanenmärkta bränsle, Evolution Diesel Plus.
– Erik Elvingsson Hedén avslöjar utifrån omfattande studier hur svenska och norska konsumenter och företagsledare ser på hållbarhet.
– Samtal med Preem & SB Insight där du som åhörare bjuds in att delta. Förbered gärna frågor redan nu!
– Vin och mingel på temat inspiration där vi knyter nya kontakter.

18.00 Avslut

Om deltagande aktörer

Anders Collin, produktchef, Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag, vars vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. De är marknadsledande i att tillverka drivmedel med upp till 100 % förnybart innehåll.
www.preem.se

Erik Elvingsson Hedén, vd, SB Insight
SB Insight är ett analysföretag med fokus på hållbarhet, varumärke och kommunikation som genom undersökningar, rapporter samt utbildning hjälper företag förstå hur hållbarhet påverkar dem. SB Insight ligger bland annat bakom Sustainable Brand Index, Nordens största studie om hållbarhet.
www.sb-insight.com

Erik Huss, vd, Husstainability
Husstainability erbjuder utbildningar, workshops, insikter, inspiration och PR-rådgivning om hur företag eller organisationer kan ställa om till en mer ansvarsfull verksamhet där det blir lönsamt att arbeta med naturen.
www.husstainability.se  

Välkomna!