Avdelning: NSHK generell

Dagens handel skriver idag att ”det råder politisk enighet i Norge om att agera för att minska gränshandeln”.

Petter Haas Brubakk, vd för Norges ledande lobbyorganisation inom mat och dryck, NHO Mat og Drikke, menar att det råder politisk enighet i Norge att agera mot gränshandeln.

Det skrivs att i den budget som regeringen har kommit överens med Fremskrittspartiet om att skatten på choklad tas bort, avgiften på läsk halveras och tobaksavgiften sänks med hela 25 procent. Det meddelas även att regeringen fått besked från Stortinget att presentera en gränshandelsbarometer som ska vara på plats senast den 1 juli. Regeringen uppmanas också att så snabbt som möjligt presentera förslag på hur gränshandeln kan minskas.

Petter Haas Brubakk, säger vidare: – Stortinget har behandlat ett så kallat whitepaper och regeringen ska komma tillbaka med en analys av gränshandeln samt sätt att begränsa den. Gränshandeln, drivs till stor del av olika skattepolitik mellan länderna. Höga skatter och avgifter på tobak och alkohol men även läsk och andra söta produkter driver på incitamenten att handla på andra sidan gränsen.

Den officiella siffran gällande gränshandeln beräknas kosta 16-17 miljarder NOK per år, men enligt Petter Haas Brubakk är siffran större kring 20-25 miljarder, som exempel uppges Vinmonopolet i Norge som ökat med hela 40% under pandemin.

Det föreslås dock inte en stängd gräns och stängd handel, men man önskar att det sker på lika villkor. Vi tror att gränshandeln fortsätt kommer att locka konsumenter, men då inte pga priser, utan på handelsupplevelser, och att kunna köpa Svenska produkter. En annan orsak för att minska handeln vid gränsen uppges vara att minska klimatavtrycket med mindre bilfärder.

En Proposition kommer att behandlas i Juni i år.

Jan Oldebring, chef för etablering och butiksnät, hos Ica Sverige, kommenterar det hela: – ”Jag har inte sett någon prisundersökning och det är svårt att mäta den långsiktiga effekten men vi tror fortfarande att väldigt många norrmän kommer tillbaka när gränsen öppnar”, han fortsätter: Gränshandeln är inte så levande just nu, men vi tror ändå att det kommer vara fortsätt attraktivt för norrmän att handla i Sverige, drastiska politiska beslut kan ju påverka saker”