Norsk-Svenska Handelskammarens Talentnettverk

Norsk-Svenska Handelskammarens (NSHK) Talentnettverk är till för unga ledare och talanger anställda hos handelskammarens guldmedlemmar. NSHK utvecklar programmet i samarbete med guldmedlemmarna, Svensk-norska samarbetsfonden och Norges och Sveriges ambassader i de två länderna.

Programmet som är på sitt åttonde år är till för att skapa nya nätverk mellan unga talanger i svenskt och norskt näringsliv och ge ökad kunskap om betydelsen av näringslivssamarbete och handel mellan Norge och Sverige. En arena erbjuds för erfarenhetsutbyte och relationsbyggande.

Deltagare

Talentnettverket vänder sig främst till personer mellan 30-35 år. NSHK:s guldmedlemmar inbjuds att nominera en kandidat från sin organisation, som ska ingå i programmet. Deltagarna bör representera organisationer från bägge länderna och vara personer som företaget satsar på. Även Svensk-norska samarbetsfonden utser kandidater.

Se presentation av 2019 års deltagare.
NSHK Talentnettverk 2019.

Program

Varje program genomförs under ett kalenderår med fyra träffar per år, varav två i Oslo och två i Stockholm. Varje träff sträcker sig i princip över två arbetsdagar. För övriga träffar står någon av handelskammarens guld medlemmar som värd. Norska ambassaden i Stockholm och svenska ambassaden i Oslo tar också emot Talentnettverket och står som värdar för den inledande delen av träffarna.

Samlingarna fokuserar på ämnen som är relevanta och aktuella i det norsk-svenska samarbetet samt intressanta över industri- och företagsgränser – så som strategi, affärsutveckling, innovation, finans, digitalisering, internationalisering, marknadsföring, ledarskap, språk/kultur och kommunikation.

Deltagarna i Talentnettverket får också information om NSHK:s övriga aktiviteter och inbjudningar till möten och seminarier i Oslo, Stockholm och Göteborg.

 

Organisation

Till programmet finns en gemensam styrgrupp mellan Svensk-norska samarbetsfonden och handelskammrarna i Stockholm och Oslo. Den löpande administrationen utförs av en projektledare som är knuten till handelskammaren i Stockholm, www.nshk.se.

Svensk-norska samarbetsfonden främjar svensk-norskt samarbete och arbetar för ömsesidigt utbyte och information om svensk och norsk kultur och samhälle. Mer om fondens uppdrag och aktiviteter finns på: www.norden.se.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

NSHK Talentnettverk 2008-2019
Kommentarer från tidigare deltagare:

Caroline Bergström, SAS
”Efter programmet blev jag invald i Norsk-Svenska Handelskammarens styrelse vilket har varit väldigt lärorikt och givande. Extra värdefullt har det varit att få ett stort och bra kontaktnätverk, lära mig om likheter och olikheter mellan norrmän och svenskar och om stora skandinaviska företag.”

Jakob Jönsson, Nordic Green Energy
”Att delta i Talentnettverket fick mig att lyfta blicken från mina vardagliga arbetsuppgifter och få erfarenheter och kontakter från andra branscher att kunna applicera samt utveckla mig själv som person och i min roll. Det har gett mig ett stärkt självförtroende och ett nytt nätverk som gör att jag känner mig delaktig i en större norsk-svensk gemenskap.” 

Anders Oppebøen, Nordic Choice Hotels
Talentnettverket var en veldig positiv erfaring både faglig og sosialt. For min del ga også deltagelsen i talentnettverket meg muligheten til å söke på NSHK stipendet for MBA på Handelshögskolen i Stockholm, hvilket har betydd utrolig mye for meg.”

Tommy Odinsen, Innovasjon Norge
Deltakelse på Talentnettverket gitt meg inspirasjon til å se etter muligheter for hvordan vi enda bedre kan skape muligheter på tvers av landegrensene. Blant det mest verdifulle var at vi gjennom året besøkte fire av Skandinavias viktigste foretak, og fikk muligheten til å lære av deres fremste ledere og hente nye ideer til egen utvikling.”

Kristina Zaytseva, Swedbank
Deltagandet var en utmärkt möjlighet att träffa talanger från svenska och norska företag, dela erfarenheter och åsikter samt få nya perspektiv och inspiration. Genom talentnettverket och NSHK:s samarbete med Handelshögskolan i Stockholm fick jag möjligheten att ansöka till NSHK SSE MBA stipendiet. Idag jag är stolt ägare av MBA stipendiet för 2019 – 2020.”

 Emil Pettersson, Västsvenska Handelskammaren
”Mina chefer tyckte att det var bra med någon på bolaget som får en fördjupad insikt om samarbetet mellan Norge och Sverige då vår region är en av dem i Sverige som har mest utbyte med Norge. För mig så kändes det som en kul och spännande möjlighet att lära känna nya människor från andra branscher och även se hur synen på olika saker mellan länderna skiljer sig och vart likheter och potentialer finns.”

 Johan Bengtsson, Foyen
 ”Talentnettverket gav mig nya, intressanta kontakter som jag redan har ett visst yrkesmässigt utbyte med. Det största värdet av att delta är möjligheten till erfarenhetsutbyte med andra som befinner sig i ungefär samma skede av karriären och som har ett intresse för affärsliv och samverkan mellan de nordiska länderna. Jag tyckte även att det var kul att få en inblick i ambassadernas verksamhet.”

Maria Osterhus Lobo, Civita
”I min første lederstilling var jeg overlykkelig over å få være sammen med andre ledere og dele erfaringer og problemstillinger. Det har betydd økt forståelse for prosesser og kompleksitet i større bedrifter. Verdiskaping. Se det større bildet. Største verdien. Forståelsen av markeder og hvordan arbeide med komplekse problemstillinger ved å gjøre dem ”enkle” og nære.”

Anton Håkansson, DNB Finans
“Jag tyckte det var hedrande att bli utvald till att gå programmet. Till detta är det också en bekräftelse för mig själv att det sätt jag arbetar och agerar på är rätt, vilket styrkt mitt självförtroende och fått mig mer övertygad att fortsätta på inslagen väg. Bjud en talent-kollega på en öl i baren efter dagens slut. Det är då de intressanta samtalen uppstår utöver det intressanta som redan ges i programmet!”

 Johannes Schygge, SAAB
”Programmet har gett mig en bättre förståelse för den norska marknaden och mentaliteten, som kommer att vara betydelsefull kunskap när jag väl arbetar mer mot Norge. De kontakterna jag har fått är värdefulla och kan vara betydande för min fortsatta karriär. Råd: Gå på alla träffar och lägg till alla deltagare på Linkedin!”

Stefan Sagebro, Näringsdepartementet
”Genom programmet har jag fått ett större professionellt kontaktnät. Det största värdet för mig har varit en stor personlig utveckling där mitt självförtroende i grupp och i internationella sammanhang har stärkts. Jag har lärt mig mer om ländernas historiska och nutida förhållande till varandra. Det är ett mycket stimulerande sammanhang med många unga och intressanta människor som man kan lära sig mycket av och som kan hjälpa dig i den fortsatta karriären och livet.”

Pär Skånberg, UD
”Det var en unik möjlighet att fördjupa min förståelse för den svensk-norska relationen. Programmet innehöll mycket stimulerande och kul möten med intressanta människor av olika bakgrund. Njut av lyxen att inspireras. Ni kommer troligen aldrig att delta i ett liknande program igen.”

Bonnie Sjöblom, Business Sweden
”Deltagande i Talentnettverket har gett mig ett enormt nätverk och vänner för livet. Det största värdet för mig var just nätverket och insyn i olika verksamheter. Mitt råd har till framtida deltagare är mingla, mingla och mingla. Det finns så mycket kompetens i rummet.”

Nyheter

Guldmedlemmar

 • Norge är vår största handelspartner och en helt central del för det svenska näringslivet. Närheten geografiskt, gemensam kultur och en sammanhållen historia är faktorer som är väsentliga för en stadig ekonomisk tillväxt.

  Björn Rosengren
  Björn Rosengren Styrelseordförande, NSHK Stockholm
 • Norge och Sverige har länge varit varandras viktigaste handelspartners. För Västsverige är relationen ännu viktigare. NSHK Göteborg är nätverket där vi med praktisk erfarenhet möts, byter erfarenheter och skapar nya möjligheter. Har du råd att inte vara med?

  Catharina Olofsson Managing Director, KGH Accountancy & VAT Services AB
 • Norge og Sverige utgjør verdens kanskje mest integrerte område. Men mulighetene er fortsatt store for tettere samarbeid innen industri, innovasjon og forskning. Klimakrisen, ny teknologi og pandemien skaper behov for enda sterkere integrasjon. Potensialet er stort. Nå må det utnyttes!

  Kai Eide
  Kai Eide Styreleder i NSHK Oslo