Medlemsansökan

Norsk-Svenska Handelskammaren är en medlemsstyrd organisation. Vi erbjuder våra medlemmar ett forum för utväxling av idéer, synpunkter och erfarenheter. Ansök om att bli medlem genom att fylla i vårt ansökningsformulär och skicka till oss.

Jag ansöker om medlemskap i:Dina uppgifter

* Obligatorisk uppgift

Din informasjon

* Obligatoriske opplysninger

Jag godkänner att de uppgifter jag lämnat hanteras av NSHK i enlighet med gällande Privacy Policy. Jag godkänner också att som medlem följa NSHK Stockholms stadgar: ”Utträde får ske vid årsskifte. Anmälan om utträde skall göras senast två månader före årsskiftet.

Jag godkänner att de uppgifter jag lämnat hanteras av NSHK i enlighet med gällande Privacy Policy. Jag godkänner också att som medlem följa NSHK Göteborgs stadgar: ”Utträde får ske vid årsskifte. Anmälan om utträde skall göras senast två månader före årsskiftet.

Jeg er godkjenner at informasjonen jeg gir blir håndtert av NSHK i samsvar med gjeldende personvernregler (Privacy Policy). Som medlem i NSHK Oslo aksepterer jeg/vi vedtektenes § 3 som omhandler søknad om medlemskap og evt. avslutning av et medlemskap.

Nyheter

Guldmedlemmar

 • Norge och Sverige har länge varit varandras viktigaste handelspartners. För Västsverige är relationen ännu viktigare. NSHK Göteborg är nätverket där vi med praktisk erfarenhet möts, byter erfarenheter och skapar nya möjligheter. Har du råd att inte vara med?

  Catharina Olofsson Managing Director, KGH Accountancy & VAT Services AB
 • Norge og Sverige utgjør verdens kanskje mest integrerte område. Men mulighetene er fortsatt store for tettere samarbeid innen industri, innovasjon og forskning. Klimakrisen, ny teknologi og pandemien skaper behov for enda sterkere integrasjon. Potensialet er stort. Nå må det utnyttes!

  Kai Eide
  Kai Eide Styreleder i NSHK Oslo
 • Norge är vår största handelspartner och en helt central del för det svenska näringslivet. Närheten geografiskt, gemensam kultur och en sammanhållen historia är faktorer som är väsentliga för en stadig ekonomisk tillväxt.

  Björn Rosengren
  Björn Rosengren Styrelseordförande, NSHK Stockholm