Avdelning: Oslo

Norsk-Svensk Handelskammer har gleden av å invitere til frokostmøte hos Statkraft, Europas største leverandør av fornybar energi. Temaet er hvordan energimarkedene kan utvikle seg frem mot 2050, og hvordan dette påvirker Norge og Sverige. 

For å begrense global oppvarming, trenger vi utslippskutt som både skjer raskere og går dypere enn i dag. Markeder, teknologi og politikk må dra i samme retning. Samtidig byr omstillingen til et lavkarbonsamfunn med en grønnere økonomi på store forretningsmuligheter. Hva slags dynamikk og hvilke løsninger trengs for å nå 1,5-graders målet? Hvordan kan norsk og svensk næringsliv ta grep og utnytte mulighetene som vil oppstå på vei mot lavkarbonsamfunnet?