Avdelning: Oslo

Gode croissanter, svenske nyheter og norsk politikk
Den 26 mai inviterte GK og NSHK Oslo på frokostseminaret i Oslo. Carolin Wiken, CEO Geelmuyden Kiese Sverige,  innledet med «Hva får de store overskriftene i svensk presse?» og «Hva opptar svensk næringsliv?» «I huvudet på ​svenskt näringsliv». Det ble servert croissanter, en god kopp kaffe og spennende innledninger for de av handelskammerets medlemmer som hadde stått opp tidlig denne fredagen.

Dette opptar svenske medier
– Det som «diskuteras inom svenskt näringsliv kan delas in i tre kategorier». «Trendande ämnen​, Återkommande​ ämnen och Alltid existerande ​ämnen», sa Carolin Wiken. «1. AI: Är AI ett hot eller en möjlighet för näringslivet? 2. Geopolitiska ​spänningar och Nato och 3. Bristande kompetensförsörjning er det mest Trendande ämnen.»

– «Grön omställning, Digitalisering och Arbetsmarknadsfrågor​ er de faste återkommande​ ämnen», fortalte Carolin Wiken i sin innledning. Så er det noen «Alltid existerande ​ämnen» som jeg vil beskrive som «Konjunkturer, Svensk export och Förtroendekriser», sa Wiken. Kai Eide, som var styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer, ga en oppdatering om aktiviteten i Handelskammeret gjennom våren.

Gullmedlem
Våre gullmedlemmer er ledende norske og svenske virksomheter med betydelig engasjement i nabolandet. Det er veldig hyggelig at Geelmuyden Kiese med kontorer i Oslo, Stockholm og København nå har blitt medlem.

– Vi gleder oss til å bli et aktivt medlem i Norsk Svensk Handelskammer, sa Severin Roald som er adm. direktør for Geelmuyden Kiese i Norge.

Gunnar Larsen, leder for Myndighetskontakt/politisk kommunikasjon ved GK Norge, ga til slutt en grundig og interessant analyse av hvor partiene står nå før kommunevalget til høsten

– Tack för inbjudan. Vi vill gärna göra en reverse på detta, så vi bjuder in till Stockholm nästa gång!, sa Wiken.