Avdelning: Stockholm

Tillväxtanalys har precis släppt sin statistik över utländska företagsetableringar i Sverige.

Det är glädjande att Norge ökar i statistiken. Över en längre period är det Norge som står för den största ökningen, sedan 2009 har antalet företag ägda från Norge ökat med 830 stycken. Norge är åter det land som kontrollerar flest företag i Sverige med 2 941 företag följt av Storbritannien med 1 858 företag och USA 1 816 företag.

Rapporten kan du ladda ner här:
Utländska företag 2019 – Tillväxtanalys (tillvaxtanalys.se)