Norsk-Svenska Handelskammaren

Export till Norge

Här är Business Sweden till stor hjälp, men även Gränstjensten och Tullen Norge.

Se nedan länkar:

NSHK Stockholms årsmöte i EU-valets tecken

NSHK Stockholm genomförde sitt årsmöte planenligt 29 maj i Priority´s  nya lokaler. Årets tema var det kommande EU-valet där Torbjörn Sjöström, VD på Novus gav en uppdatering om opinionsläget i Sverige inför valet och där

Läs mer »