qqq
 Avdelning:

Dato: 4 juni, 2020
Tid: 09:30 - 10:30

Tor Alvik, Fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet – Difi vil gi oss en orientering om muligheten for å få på plass en felles nordisk elektronisk ID.

De nordiske og de baltiske landene er blant de mest digitaliserte og innovative i verden. Målet er å utnytte samarbeidet i Norden og Baltikum til å styrke disse konkurransefortrinnene ytterligere, og skape verdens mest digitalt integrerte region.

Den tekniske løsningen er testet og fungerer. Tjenester begynner å koble seg til. I dag kan nordmenn allerede logge seg inn på offentlige tjenester i Danmark gjennom norsk BankID. Studenter fra Estland kan logge seg direkte inn på Studentweb for å søke opptak til norske universiteter og høgskoler.

Fra Nordea vil Trond Inge Østbye, Head Digital Sales gi en orientering om hvor langt vi har kommet i Norge og Sverige. Hva er de største hinder og når kan vi forvente at nordmenn og svensker kan kommuniserer på tvers av landegrenser med sin personlige elektroniske ID.

Dersom du ønsker å delta på dette kan du melde deg på her: https://attendee.gotowebinar.com/register/4479007257649998608

Tor Alvik, Fagdirektør i Difi