qqq
 Avdelning:

Dato: 26 februari, 2021
Tid: 09:00 - 09:30

Norge och Sverige är varandras viktigaste handelspartners.
Analysföretaget Oslo Economics har på uppdrag av den norska ambassaden i Stockholm och Innovasjon Norges Sverigekontor undersökt tre sektorer: Bygg och anlägg, hälsa och life science samt energi. Alla tre sektorer kännetecknas av ett väl fungerande samarbete och utbyte över gränsen. Har pandemin – och isåfall hur – påverkat samarbetet?
Vilka möjligheter finns?
.
.
.
Välkommen till ett digitalt frukostseminarium den 26 februari kl 9.00-9:30.
.
.
.

Deltagare:
Christian Syse, ambassadör till Sverige
Ole Erik Almlid, administrerande direktör vid NHO, Näringslivets hovedorganisasjon i Oslo
Bettina Kashefi, chefsekonom Svenskt Näringsliv
Robert Nygårdhs, Innovasjon Norge

Arrangemanget anordnas av Team Norway bestående av den norska ambassaden, Innovasjon Norge och Norsk-Svenska Handelskammaren.