qqq
 Avdelning:

Dato: 17 august, 2023
Tid: 14:00 - 15:00

Sverige og Norge hverandres største handelspartnere, med unntak av olje og gass. For
begge land er gode, bærekraftige produkter i økende grad et konkurransefortrinn – både innenfor og utenfor landegrensene. Vi i Norsk-Svensk Handelskammer jobber for en tettere integrasjon av verdikjedene i Norge og Sverige. Et eksempel er aluminium- og bilproduksjon, hvor det er et tydelig behov for tettere samarbeid og en helhetlig tankegang rundt verdikjedene frem til konsumentene. Panelet vil konkret diskutere dette caset, men også hva som står i veien for tettere integrasjon mellom landene og hvor mulighetsrommet ligger.

 

Idar Kreutzer -Direktør Internasjonalt, Privat eierskap og Digitalisering offentlig/ næringsliv – NHO

Björn Rosengren – Styreleder NSHK Stockholm, tidligere LO leder og Nærings- minister i Sverige

Hilde Haugen Kallevig – VP Head of Brand and Marketing i Norsk Hydro

Kristin Fjeld – PR & Communications i Polestar Norway

 

Moderator: John Creed, Daglig leder Norsk-Svensk Handelskammer Oslo

Påmelding via Arendalsukas nettsider/app