Norsk-Svenska Handelskammaren

Påverkansoperationerna som hotar demokratin

Påverkansoperationerna som hotar demokratin
– Möt generaldirektören på MSB, norske försvarsexperten och hybridhotsambassadören

Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskriget och våra försvar behöver stärkas. I både Norge och Sverige utgår vi ifrån totalförsvarskonceptet – vikten av att använda hela samhällets engagemang för en stark avskräckande effekt. Nu när alla nordiska länder är medlemmar i Nato, kan vi utveckla samarbetet för att skydda oss? Hur kan vi tillsammans stärka vår förmåga att försvara oss?

Utländska stater använder redan idag en rad instrument för att påverka västerländska samhällen. Ryssland har länge varit den främsta påverkansaktören, men Kina spelar en allt större roll. Hur ska vi balansera ekonomiska intressen mot säkerhet och beroende av auktoritära stater? Vad kan Sverige lära i detta avseende av Norge, som varit Nato-medlem länge? Hur skyddar vi vårt samhälle från påverkan?

Talarna: 

Charlotte Petri Gornitzka
Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Geir Hågen Karlsen
Associated partner på Geelmuyden Kiese, f.d. överstelöjtnant och en av Norges främsta försvarsexperter.

Anders Kalin
Sveriges ambassadör för bemötande av hybridhot.

Datum och tid: 23 april, 12.00-13.15
(Lättare lunch serveras från 11:45)
Plats: Linnégatan 14, Stockholm

 

Antalet platser är begränsat.

Anmälan

Internetbokning är inte tillgänglig för detta evenemang.

23 april 2024

Kl: 12:00 - 13:15

Laddar Karta...