qqq
 Avdelning:

Datum: 7 juni, 2023
Tid: 13:30 - 15:30

Varmt välkomna på årsmöte 2023-06-07 kl. 13.30 – 15.30, Norges hus. Göteborg

 

Dagordning.
1. Val av Ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare
3. Styrelsens årsberättelse och årsredovisning
4. Revisionsberättelsen
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Val av styrelse
7. Val av auktoriserad revisor
8. Val av valberedning
9. Årsavgift och serviceavgift
10. Andra förslag, som styrelsen förelägger årsmötet

Välkomna önskar styrelsen.

 

Önskar du delta digitalt? Kontakta erik@nshkgoteborg.se

Anmälan

Vill du anmäla fler än en person?
Vi behöver namn och uppgifter för samtliga deltagare. Därför ber vi dig antingen dela länken till detta formulär med övriga deltagare eller fylla i och skicka formuläret en gång per person.
Tack för ditt tålamod och varmt välkommen!

Bokningen är stängd för detta evenemang.