qqq
 Avdelning:

Dato: 3 november, 2020
Tid: 13:00 - 14:00

Velkommen til webinar den 3. november kl 13.00-14.0

Sverige er ikke bare vår nærmeste nabo, men også Norges viktigste handelspartner. Norge og Sverige er mer integrerte enn noen andre nordiske land med hensyn til handel, investeringer og etableringer.

Den 3. november vil den svenske næringsministeren, Ibrahim Baylan, den norske næringsministeren, Iselin Nybø, adm. dir. for Svenskt Näringsliv, Jan-Olof Jacke, og adm. dir. for NHO, Ole Erik Almlid, møtes til en digital dialog om norsk-svensk samarbeid. Sentrale spørsmål i dialogen vil være:

  • Hvilke felt avtegner seg som lovende for et nærmere norsk-svensk samarbeid fremover?
  • Hvordan skal vi finne den riktige balansen mellom gjenoppbygging av eksisterende næringsliv og nybygging i form av større vekt på grønt næringsliv?
  • Hva må til for å lykkes med internasjonal satsing? Er dette et område hvor Norge og Sverige bør samarbeide tettere?


Samtalen vil bli ledet av Kai Eide, styreleder i Norsk-Svensk Handelskammeret og tidligere ambassadør til Sverige.

NHO og Norsk-Svensk Handelskammer er medarrangører til webinaret.

Meld deg på her