qqq
 Avdelning:

Datum: 25 juni, 2020
Tid: 16:00 - 17:00

Bäste medlem,

Hoppas allt är väl i dessa speciella tider. Vi sänder dig här Kallelse och Dagordning till Norsk-Svenska Handelskammarens Årsmöte som kommer att genomföras digitalt via Microsoft Teams.

Datum: Torsdagen den 25 juni 2020 Tid: Kl 16.00-17.00 Plats: Webinar

Efter genomgång av de traditionella stämmopunkterna kommer   Ambassadör Christian Syse ge en orientering på temat ”Norge og Sverige – ulikheter i koronastrategi og konsekvenser for samarbeidet”.

Vi ber våra medlemmar vänligen anmäla sig till detta digitala möte via email till VD Pål Jebsen: pal.jebsen@nshk.se. På mötesdagens förmiddag sänds en inbjudan till dig med inloggningsuppgifter tillsammans med Årsberättelsen och Årsredovisningen för 2019. Dessa handlingar kommer också finnas tillgängliga på vår hemsida, www.nshk.se. Skicka oss eventuella frågor du önskar ta upp på årsmötet till pal.jebsen@nshk.se innan.

Jag hoppas vi ses digitalt den 25 juni, kl 16.00, för en upplyftande årsstämma med en spännande presentation av Ambassadör Christian Syse.

Med vänliga hälsningar Björn Rosengren, Ordförande

DAGORDNING ÅRSMÖTET

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens årsredovisning och årsberättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Valberedningens förslag till styrelse
 8. Val av styrelse
 9. Val av revisorer
 10. Val av valberedning
 11. Medlems- och serviceavgift
 12. Övriga frågorPresentation av ny hemsida
 13.  Mötets avslutande

Välkomna!

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.