qqq
 Avdelning:

Datum: 23 september, 2020
Tid: 09:00 - 12:00

Den 23 september samlas 28 unga ledare från Norge och Sverige – uttagna till årets program, NSHK Talentnettverk 2020. Det blir det första mötet, som försenats p g a pandemin, av fyra inplanerade. Telenor står som värd för detta digitala möte med tema, ”Ledarskap i förändring”.

NSHK Talentnettverk är ett ledarutvecklings- och nätverksprogram för unga ledare i handelskammarens guldmedlemsföretag samt deltagare som valts ut av NSHK:s samarbetspartner, Svensk-norska samarbetsfonden (SNSF). SNSF bidrar också med en inledande programpunkt i årets första samling.

Programmet erbjuder deltagarna en intressant arena för erfarenhetsutbyte, nya insikter samt utveckling av ledarkompetens och nätverkande ägnat åt fördjupad kunskap och förståelse om varandras länder i ett bredare perspektiv.